printPrint
     
 

List of Students Participating in Story Telling Competition

 
 

List of students participating in Story Telling Competition conducted by Heritage Foundation of Art and Culture on 27 July 2018 at Venkatappa Art Gallery Auditorium, Kasturba Road, Bangalore.

Sl No Student Name Grade
1 Arham Jain 1
2 Stuti Chakroborty 1
3 Atharv Agarwal 1
4 Laksh Nanepalli 1
5 Raghavsai Shivakumar 1
6 Adwita Arun 1
7 V.Niharika Reddy 1
8 Arya M.G. 1
9 Shriya S Nair 2
10 Ankith Shankar.R 2
11 Dhriti Shanmukhiah Prithvi 2
12 Tanvi Patra 2
13 Keerthana Krishna Kumar 2
14 P.Venyashree 2
15 Thasmai P 2
16 Samanvitha S Iyengar 2