printPrint
     
 

List of students selected for National Level French Word Power & Concours Romain Rolland.

 
 
Sl. Num Students Name
1 Ansh Gulavani
2 Advaith Coneru
3 Varun
4 Kanishk
5 Aarush Gupta
6 Anirudh Iyer
7 Mital Manjure
8 Samyuktha
9 Reyansh S Naidu
10 Arjun S Nair
11 Saonia Bajaj
12 Charitra Jain
13 Devanshi Dinesh Amitha
14 Mishti Rao
15 Rohini R
16 Nishita D Bajaj
17 Guruprasad
18 Kshipra Ranganath Kashyap
19 Tanvi Brahmesh
20 Malavika Nair
21 Amulya P Kolar
22 Sanjana Nandimandalam