printPrint
     
 

List of JHS students who will be participating in the sports events organized by Greenfield Public School

 
 

List of students who will be representing Jain Heritage School in the Sports events organized by Greenfield Public School which will be held from 15 to 24 November 2017

Sports: Basketball
Date: 16, 17 November 2017

U-14 Team (Boys) 

# Name of the Student Grade
1 Namith S Reddy 5
2 Atharv 5
3 Reyansh 5
4 Ved Midde 5
5 Siddharth 8
6 Krishna Sai 8
7 Hans Sakala 8
8 Karthik 8
9 Vishnu 8
10 Johan Khan 6

U-14 Team (Girls)
# Name of the Student Grade
1 Ananya Nelkemane 8
2 Chanushka 8
3 Isha Jindal 8
4 Charvi b Raju 8
5 Navya 8
6 Tisha 8
7 Raashi 8
8 Pinky 8
9 Myra Agarwal 8
10 Srividya 8
11 Kashish 8
12 Tejasvi Kalappa 7

Sports: Basketball
Date: 15, 16 November 2017

U-12 Team (Girls)
# Name of the student Grade
1 V B Sagarika 5
2 Anoushka Kannan 6
3 Sakshi 6
4 Rakshana 6
5 Esha 6
6 Simone Sharma 7
7 Bhuvana Eshwari 7
8 Esha Dayal 6
9 Arjitha Gowda 5
10 Parinitha 5

Sports: Football
Date: 16, 17 November 2017

U-14 Team

# Name of the student Grade
1 Humayd 7
2 Aryan Veer 7
3 Aditya B 7
4 Faisal Ahmed 8
5 Jatin Katariya 8
6 Rahul Ranjit 7
7 Aditya Prabhu 7
8 Sai Vaibhav 7

Sports: Football
Date: 15, 16 November 2017 

U-12 Team

# Name of the student Grade
1 D C Vainavin 7
2 Aarush Gupta 6
3 Lalith Chandra 6
4 Rian Muthanna 6
5 Tarun P 6
6 Ayush Jain 6
7 Krish Jain 6
8 Aarav Aradhya 4
9 Vasudev 5
10 Ashmith Vishal 5

Sports: Cricket
Date: 22, 23, 24 November 2017

# Name of the student Grade
1 Bhuvan Gowda 4A
2 Sreehan Arinjai 4A
3 Aryan Kundap 5
4 Krithin 5C
5 Veer M 5A
6 Pranav Raju 6A
7 Vinayak 6B
8 Rajhas 6C
9 Taran Tumat 6A
10 Jagan S Raju 6C
11 Adkosh V 7D
12 Sidvin Gowda 7B
13 Meeth 7A
14 Mahesh Kumar 7A

Sports: Skating
Date: 25 November 2017

# Name of the student Grade
1 Pranav Abhishek Urs 1
2 Sashenka 1
3 Dhatri 2
4 Mourya M Reddy 4

 

List of students who got selected for inter-school swimming competition organized by Greenfield Public School and are attending the training sessions

# Name of the Student

Grade

1 Harshal Jain 1C
2 P Venyashree 1E
3 Jaden Philip 2A
4 Sharan .S 2A
5 K Jia 2A
6 Stuti Jatin  Shanbhag 2C
7 Riya Y Singh 2C
8 Yosha Chetan 3A
9 Dhyaan Chandrashekar 3D
10 Vibhi Yadav 3D
11 Avani Shetty 4B
12 Mantraa Bhagwan 5C
13 Shravya c Suresh 5C
14 Aryan Esturi 5D
15 Nirmitha Shahsidhar 6A
16 Nischala Gowda 6A
17 Nithya N 6B
18 Tanvi Vannur 7C
19 Roshan Y Singh 7C
20 Shreyas Sriram 7C
21 Bhavya Venugopal 7D
22 Samriddh  G C 7D
23 Tisha Saklecha 8A
24 Harshith S Singh 8B
25 Naman Ram 8B