Jain Heritage School - Logo
    Jain Heritage School Email Print Event Page
    You are here: 
  • Home
  • >
  • Star of the Week and Class Representatives (Grade 5 to 10)
     
 

Star of the Week - January 2017 (Grade 5 to 10)

 
 

#

Name of the Student

Grade

1

Yusuf

5 A

2

Mohith S Raj

5 B

3

Nithya

5 C

4

Bhallemudi Siddartha Parthu

6 A

5

Adoksh

6 B

6

Manasi

6 C

7

Likith

6 D

8

Ananya

7 A

9

Leon Abraham

7 B

10

Priyansh

7 C

11

Dikshith

8 A

12

Vibhu Agarwal

8 B

13

Tanisha

8 C

14

Limisha

9 A

15

Deeksha

9 B

16

Monika

10

 
     
     
 

Class Representatives - January 2017 (Grade 5 to 10)

 
 

#

Name of the Student

Grade

1

Pranav Raju & Anoushka Kannan Iyer

5 A

2

Aditya S Bhaskar

5 B

3

Johan Khan & Geeth

5 C

4

Sakshath Akula & Skanda Kumar

6 A

5

Risha & Ridaa Riyaz

6 B

6

Shravan & Arvan

6 C

7

Gunika Kohli & Pakshal Kumar Jain

6 D

8

Hrishikesh & Anna Jain

7 A

9

Ashish & Chanushka

7 B

10

Nikhil Rao & Rachana

7 C

11

Dhruv Gupta & Manasi

8 A

12

Chanchal & Jnanaprakash

8 B

13

Anusha & Arjun

8 C

14

Siddharth & Sherin

9 A

15

Mohit & Kshiti

9 B

16

Meethi Surana & Siddharth

10